Δίκη για τους Κοινόχρηστους Χώρους της Πολιτείας Κηφισιάς

Τον Μάιο 2014 εκδικάστηκε  αγωγή του Δήμου Κηφισιάς κατά του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών η Πολιτεία με αντικείμενο την αναγνώριση της κυριότητας των κοινοχρήστων χώρων της Κεντιρκής Πλατείας της Πολιτείας, της πλατείας Καραμανλή, στο παλιό Belle Helene των παιδικών μας χρόνων.

Από το 2009 οι κάτοικοι της Πολιτείας και ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Πολιτείας  πρότειναν στον Δήμο Κηφισιάς τον Ιωάννη Παπαρρηγόπουλοσαν μέλος της ομάδας τριών δικηγόρων που θα γνωμοδοτούσαν για το ζήτημα της κυριότητας των κοινοχρήστων χώρων της Πολιτείας Κηφισάς.

Η γνωμοδότηση με ημνερομηνία Ιούλιος  2010 απεφάνθη ότι όλοι οι πιο πάνω χώροι ανήκουν στον Δήμο Κηφισιάς.

Το 2011 δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες του κτηματολογίου στους οποίους πουθενά δεν αναρτήθηκε ο Συνεταιρισμόις Βουλευτών.

 Εκτός από την εφαρμογή της νομιμότητας, η τύχη των κοινοχρήστων χώρων  είναι συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και με το όραμα για την πορεία του τόπου.

Ο Δήμος Κηφισιάς έχει στηρίξει τις προσδοκίες των κατοίκων και έτσι ήδη από το 2007 έχει αποφασίσει να κηρυχθεί εθνικός δρυμός στην Πεντέλη και να διασωθεί ο πυρήνας του έκτασης 30 χιλιάδων στρεμμάτων με σκοπό μελοντικά να ενωθεί με τον Εθνικό Δρυμό Τατοίκου και Πάρνηθας.

Στο ίδιο πνεύμα πάντα αναμένεται απόφαση του  Δήμου Κηφισιάς για να κηρύξει ως διατηρητέα μνημεία το αρχικό κτίριο του Belle Helene, έργο του καθηγητού του Πολυτεχνείου Κιτσίκη και των αρχικών διαμορφώσεων της πλατείας Καραμανλή, ομοίως έργο γνωστών αρχιτεκτόνων μεταξύ των οποίων και ο υιός Πικιώνης.

Αναμένοντας την έκδοση απόφασης για την κεντρική πλατεία Πολιτείας (πλατεία Καραμανλή) η ομάδα των τριών δικηγόρων έχει αναλάβει ( μεταξύ των οποίων και το μέλος της εταιρείας μας ) την προστασία των δικαιωμάτων των κατοίκων στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της περιοχής.