Υποδείγματα Δικογράφων

Η πρόταση μας και σχέδια δικογράφων εναρμονισμένων με τη συνεπιμέλεια και το νόμο 4800/2021.

  1. Σχέδιο Συμφωνητικού Συνεπιμελειας νόμου 4800 2021.