Παρουσίαση του πρώτου ελληνικού σχέδιου ανατροφής παιδιών (parental plan)

Ο Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος παρουσίασε τον Ιούλιο 2014  στο διεθνές  συνέδριο του ICSP στην Βόννη  το πρώτο ελληνικό σχέδιο ανατροφής παιδιών (parental plan) σε έκδοση με τον τίτλο «Για ένα διαζύγιο χωρίς σύγκρουση». Το ίδιο σχέδιο παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην επιστημονική κοινότητα εξασφαλίζοντας θερμή υποδοχή.