Συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας του ΣΕΒ στη ΔΟΕ.

Η Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου τον Ιούνιο 2014 συμμετείχε για λογαριασμό του ΣΕΒ ως ειδικός εμπειρογνώμονας στην Ειδική Επιτροπή Συμμόρφωσης με τις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στη Γενεύη και παρουσίαση των θέσεων του ΣΕΒ στην εξέταση της υπόθεσης Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά Ελλάδος.